Szkolenia

S Z K O L E N I A

Aktualna oferta szkoleń


Aktualne szkolenia

Oferowane przez nas szkolenia oraz usługi rozwojowe realizujemy w formie szkoleń otwartych lub zamkniętych. Projektując program każdego szkolenia lub usługi zwracamy szczególną uwagę na jego dopasowanie do indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb naszych klientów. Katalog aktualnych szkoleń znajduje się pod poniższym linkiem.

Jeżeli nie znaleźli Państwo szkolenia, które odpowiada Państwa potrzebom prosimy o kontakt w celu przygotowania oferty trafiającej w Państwa rzeczywiste potrzeby. Zapraszamy do współpracy.


Katalog szkoleń


Zarządzanie czasem

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem w obszarze zawodowym i prywatnym. „Odkładanie na później to największy złodziej. Kradnie Twój czas, sukcesy, cele, życie…” Brian Tracy


Komunikacja w zarządzaniu zespołem

Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę o zasadach skutecznej komunikacji. Nauczy się w jaki sposób niwelować bariery komunikacyjne, zrozumie specyfikę komunikacji w organizacji. Pozna również najważniejsze błędy w delegowaniu i egzekwowaniu zadań w procesie zarządzania oraz dowie jak ich unikać.


Ochrona danych
osobowych w praktyce

Odbiorca usługi pozyska wiedzę niezbędną do sprawnego i efektywnego wdrożenia procedur i dokumentacji związanych z procesem ochrony danych osobowych w swojej firmie. Dzięki nabytym umiejętnościom będzie w stanie zarządzać na bieżąco procesem przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwem ich przetwarzania.


Prosty język
– nowy standard komunikacji

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie stosowania zasad pisania prostym językiem w pracy z tekstem. Uczestnicy nauczą się prosto, szybko i skutecznie komunikować się zarówno z klientami, jak i współpracownikami.