CZAS (szkolenie)

Zarządzanie czasem


Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów sprzedaży, obsługi klienta, pracowników biurowych wykonujących pracę o zróżnicowanych priorytetach.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem w obszarze zawodowym i prywatnym. „Odkładanie na później to największy złodziej. Kradnie Twój czas, sukcesy, cele, życie…” Brian Tracy

Efekty usługi

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą potrafili wyznaczać cele i zadania, priorytetyzować, ustalać terminy realizacji i mądrze rozkładać pracę w
czasie. Nabędą umiejętności pozwalające efektywnie wykorzystywać swój czas pracy i unikać marnowania go, a jednocześnie alokować cześć czasu na regenerację energii i rozwój własny.

Ramowy program usługi

1. Jak zorganizować zadania by realizować je szybciej i efektywniej 10 korzyści wynikających z lepszego zarządzania czasem.
2. Pięć głównych strategii produktywnego działania.
3. Identyfikacja i likwidowanie czynników zakłócających pracę
4. „7 nawyków skutecznego działania” (wg. Stephena Coveya), prezentująca ideę wewnątrzsterowności i proaktywności, wyznaczania właściwych celów – zgodnych z wizją życiową i celami przypisanymi do stanowiska pracy, priorytetyzacji celów i zadań, uwzględniania swoich celów w kontekście potrzeb zespołu, organizacji, firmy, rodziny, planowania równowagi pomiędzy pracą, odpoczynkiem i rozwojem zawodowym.
5. SMART
6. Wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy ABC
7. Zasada Pareto

Materiały dydaktyczne

Podczas realizacji usługi przekazane zostaną materiały informacyjne – przekazane w wersji papierowej lub elektronicznej.

Data i miejsce usługi

Zgodnie z aktualną ofertą szkoleń i usług doradczych lub do indywidualnego uzgodnienia z zainteresowanymi.


Kontakt

Magdalena Sobierajska
tel. +48 577 006 963


Osoby prowadzące
usługę

MARCIN SOBIERAJSKI

Mgr stosunków międzynarodowych, absolwent studiów podyplomowych Akademia Trenera na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trener biznesu, doświadczony specjalista z zakresu handlu detalicznego, budowaniu programów motywacyjnych i podnoszenia efektywności sprzedażowych. Prowadzi szkolenia ze sprzedaży, komunikacji, budowania zespołu, motywowania pracowników.


Informacje
dodatkowe

Ewaluacja usługi odbywać się będzie na podstawie ankiet dostarczonych przez Organizatora. Po zakończeniu usługi każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie.


Opis warunków
uczestnictwa

W przypadku szkoleń/usług dofinansowanych z funduszy europejskich – warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapisanie się na szkolenie/usługę za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie wszystkich warunków określonych przez Operatora, do którego składają Państwo dokumenty w związku z dofinansowaniem. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach czy usługach doradczych jest podpisanie umowy na realizację usługi lub przesłanie na adres organizatora (innowacje@slts.eu) karty zgłoszeniowej. Karta zgłoszeniowa do pobrania na naszej stronie internetowej www.slts.eu.