Doradztwo

U S Ł U G I
D O R A D C Z E

Aktualna oferta usług doradczych


Aktualne usługi doradcze

Oferowane przez nas usługi rozwojowe realizujemy w formie usług otwartych lub zamkniętych. Projektując program każdej usługi zwracamy szczególną uwagę na jego dopasowanie do indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb naszych klientów. Katalog aktualnych usług znajduje się pod poniższym linkiem.

Jeżeli nie znaleźli Państwo usługi, która odpowiada Państwa potrzebom prosimy o kontakt w celu przygotowania oferty trafiającej w Państwa rzeczywiste potrzeby. Zapraszamy do współpracy.


Katalog usług doradczych


Działania prewencyjne
z zakresu BHP

Odbiorca usługi pozyska wiedzę niezbędną do sprawnego i efektywnego wdrożenia działań inwestycyjnych związanych z procesem poprawy warunków BHP w swojej firmie w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania.


Rozliczanie, dokumentowanie i ewidencja czasu pracy kierowców

Uczestnik usługi nabędzie wiedzę o zasadach skutecznego, sprawnego i efektywnego wdrożenia oraz prowadzenia dokumentacji związanej z rozliczaniem oraz ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców. Nabyte umiejętności wpłyną na zapewnienie prawidłowości rozliczeń czasu pracy kierowców, minimalizację ryzyka występowania błędów w rozliczeniach, minimalizację ryzyka podlegania karom finansowym w związku z wykryciem nieprawidłowości przez jednostki kontrolne.


Ochrona danych
osobowych w praktyce

Odbiorca usługi pozyska wiedzę niezbędną do sprawnego i efektywnego wdrożenia procedur i dokumentacji związanych z procesem ochrony danych osobowych w swojej firmie. Dzięki nabytym umiejętnościom będzie w stanie zarządzać na bieżąco procesem przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwem ich przetwarzania.


Prosty język
– nowy standard komunikacji

Celem usługi jest rozwinięcie umiejętności w zakresie stosowania zasad pisania prostym językiem w pracy z tekstem. Uczestnicy nauczą się prosto, szybko i skutecznie komunikować się zarówno z klientami, jak i współpracownikami.