Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
RODO

RODO, jakie jest, każdy widzi. Wszędzie. Nie każdy jednak wie, że podstawowym założeniem przepisów o ochronie danych osobowych jest ich prostota i łatwa do zrozumienia forma. Szanując materię podjęliśmy próbę podania jej w nieco odmiennej formie. Mimo wszystko lektura niezbyt porywająca…. aczkolwiek obowiązkowa.


Administrator

Kto to? Przedsiębiorca , firma lub spółka, której przekazujesz swoje dane osobowe.

Tutaj. Konkretnie. Dane przekazujesz spółce Saltus Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Nasz adres to:
60-105 Poznań,
ul. Kopanina 39/9

Ważne cyferki:
NIP 779-242-36-35,
REGON 302791456 
KRS 0000637322


Inspektor Danych Osobowych

Nie każdy musi się znać na RODO. Inspektor to taki doradca w sprawach bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych., który pomaga Administratorowi.

U nas sytuacja wygląda inaczej. Administrator – Prezes spółki, Dominik Podskok – jest certyfikowanym przez Dekra Certification Inspektorem Danych Osobowych. Radzi sobie z tematem. W razie pytań piszcie na rodo@slts.eu.


W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

Nie można prowadzić firmy bez przetwarzania danych osobowych. Udowadniamy to na każdym szkoleniu z zakresu RODO. Sami jesteśmy tego przykładem.

W jakim celu?
Przede wszystkim, żeby realizować umowy z naszymi klientami. Do tego nie potrzebujemy Twojej zgody. Wystarczy, że podasz nam je w korespondencji, zapytaniu lub do umowy.

Marketing usług własnych. Jak żyć? W tym celu korzystamy z danych ujawnionych lub upublicznionych. Uważamy, żeby kontaktować się wyłącznie na dane firmowe. Działania marketingowe na danych osobowych możemy prowadzić za pośrednictwem newslettera, na podstawie Twojej dyspozycji o umieszczeniu podanego adresu na liście mailingowej.

Przetwarzamy również dane osobowe w zakresie w jakim zobowiązują nas przepisy prawa. Najłatwiej wytłumaczyć to powołując jako przykład przepisy prawa podatkowego i rachunkowości.

Możemy również przetwarzać dane osobowe w związku z ochroną naszych interesów i realizacją przysługujących nam praw. Życzymy sobie jednak, żeby takich sytuacji było jak najmniej.


Z kim dzielimy
się danymi

Twoich danych nie udostępnimy żadnym nieuprawnionym podmiotom.

W ramach powierzania danych osobowych do przetwarzania na nasze zlecenie możemy przekazać je firmom prowadzącym naszą księgowość, hosting albo świadczącym inne usługi informatyczne.

Podczas realizacji usług szkoleniowych dostęp do Twoich dany może uzyskać trener prowadzący szkolenie.


Jak długo
przechowujemy dane

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.

Okres ten wynosi 6 lat od końca roku, w którym umowa ustała.


Jakie masz prawa

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci szereg praw, które możesz zrealizować.

Są to:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu


Jak realizować
prawa

Najlepiej skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@slts.eu.

Możesz też wysłać do nas list polecony na adres:
Saltus Innowacje Sp. z o.o.
60-105 Poznań,
ul. Kopanina 39/9