TRANSPORT (usługa marcin)

Właściwe rozliczanie
czasu pracy kierowców


Grupa docelowa

Przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, działy kadr oraz wydzielone jednostki w przedsiębiorstwach lub działające na zlecenie przedsiębiorstw (outsourcing usług) odpowiedzialne za prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz powiązanej z rozliczaniem czasu pracy kierowców.

Cel edukacyjny

Odbiorca usługi pozyska wiedzę niezbędną do sprawnego i efektywnego wdrożenia oraz prowadzenia dokumentacji związanej z rozliczaniem oraz ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców. Realizacja usługi wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie prawidłowości rozliczeń czasu pracy kierowców, minimalizację ryzyka występowania błędów w rozliczeniach, – minimalizację ryzyka podlegania karom finansowym w związku z wykryciem nieprawidłowości przez jednostki kontrolne.

Efekty usługi

Odbiorca usługi zdobędzie wiedzę niezbędną do sprawnego i efektywnego wdrożenia oraz prowadzenia dokumentacji związanej z rozliczaniem oraz ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców.

Ramowy program usługi

ZASADY ROZLICZANIA CZASU PRACY KIEROWCÓW:
● Czym jest czas pracy kierowców
● Czym jest czas dyżuru
● Porównanie systemów czasu pracy
● Doba pracownicza
● Oddawanie godzin nadliczbowych
● Długość okresu rozliczeniowego
● Pora nocna, godziny nocne (KP, UoCPK)
● Praca w soboty, niedziele i święta
● Normy z ustawy o czasie pracy kierowców
● Ewidencja czasu pracy

KORZYSTNE ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ KIEROWCÓW:
● Wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy
● Wydłużenie okresu rozliczeniowego
● Indywidualny rozkład czasu pracy
● Definicja niedzieli i świąt
● Zwiększenie limitu godzin nadliczbowych
● Definicja nieusprawiedliwionych postoi
● Składniki wynagrodzenia o charakterze ryczałtowym

PRAWIDŁOWA DOKUMENTACJI KADROWA KIEROWCÓW – praca warsztatowa:
● Dokumentacja pracownicza kierowcy – obowiązki przedsiębiorcy
● Zapoznanie kierowców z obowiązującymi przepisami prawa
● Oświadczenia i obwieszczenia w dokumentacji pracowniczej
● Prawidłowa konstrukcja umowy o pracę i dokumentów towarzyszących

ZASADY ROZLICZANIA DELEGACJI – praca warsztatowa:
● Zasady wyliczania diet krajowych
● Zasady wyliczania diet zagranicznych
● Ryczałty za nocleg w kabinie
● Zmiany w przepisach i wątpliwości interpretacyjne

DELEGOWANIE KIEROWCÓW I PŁACA MINIMALNA W UE:
● Delegowanie kierowców
● Obowiązki formalne i dokumentacja kierowcy
● Omówienie płacy minimalnej dla kierowców w poszczególnych krajach:

KONTROLA INSPEKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE:
● Jak zapowiadają się organy kontrolne (ITD, PIP)
● Co kontrolują organy w zakresie czasu pracy kierowców
● Przechowywanie danych z tachografów

Materiały dydaktyczne

Podczas realizacji usługi przekazane zostaną materiały informacyjne wraz z przykładowymi wzorami dokumentów – przekazane w wersji papierowej lub elektronicznej.

Data i miejsce usługi

Zgodnie z aktualną ofertą szkoleń i usług doradczych lub do indywidualnego uzgodnienia z zainteresowanymi.


Kontakt

Magdalena Sobierajska
tel. +48 577 006 963


Osoby prowadzące
usługę

MARCIN BICZKOWSKI

Specjalista ds. rozliczeń czasu pracy kierowców. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w branży transportowej. Pracował na takich stanowiskach jak: Specjalista ds. rozliczeń czasu pracy kierowców (obecnie), Dyrektor zarządzający. Kierownik działu logistyki i transportu, Agent celny. Biegły sądowy z zakresu czasu pracy kierowców


Informacje
dodatkowe

Ewaluacja usługi odbywać się będzie na podstawie ankiet dostarczonych przez Organizatora. Po zakończeniu usługi każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie.


Opis warunków
uczestnictwa

W przypadku szkoleń/usług dofinansowanych z funduszy europejskich – warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapisanie się na szkolenie/usługę za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie wszystkich warunków określonych przez Operatora, do którego składają Państwo dokumenty w związku z dofinansowaniem. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach czy usługach doradczych jest podpisanie umowy na realizację usługi lub przesłanie na adres organizatora (innowacje@slts.eu) karty zgłoszeniowej. Karta zgłoszeniowa do pobrania na naszej stronie internetowej www.slts.eu.