KOMUNIKACJA (szkolenie)

Komunikacja
w zarządzaniu zespołem


Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla zespołów pracowników, osób stawiających pierwsze kroki w kierowaniu zespołem oraz osób awansujących wśród grona kolegów na ich szefów oraz menedżerów, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje i uporządkować wiedzę kierowniczą.

Cel edukacyjny

Uczestnicy szkolenia „Komunikacja w zarządzaniu zespołem” nabędą wiedzę o zasadach skutecznej komunikacji, nauczą się niwelować bariery komunikacyjne, zrozumieją specyfikę komunikacji w organizacji. Dowiedzą się w jaki sposób można jasno i precyzyjnie stawiać cele i zadania, jak korzystać z doświadczenia i rad pracowników, jak motywować i tworzyć partnerskie stosunki w firmie, a także w jakich sytuacjach jest to korzystne. Dowiedzą się, jak dobierać odpowiednie osoby do konkretnych zadań, jak zwiększyć zaangażowanie zespołu w działanie.

Efekty usługi

Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę o zasadach skutecznej komunikacji, w jaki sposób niwelować bariery komunikacyjne, zrozumie specyfikę komunikacji w organizacji, pozna najważniejsze błędy w delegowaniu i egzekwowaniu zadań w procesie zarządzania oraz dowie jak ich unikać. Będzie potrafił rozpoznawać style komunikacji zależne od typów osobowości oraz dopasowywać je do rozmówcy. Będzie potrafi odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu zawodowym oraz społecznym organizacji.

Ramowy program usługi

1. Wprowadzenie do szkolenia.
2. Powitanie. (Oczekiwania szkoleniowe uczestników, Integracja grupy, Kontrakt)
3. Komunikacja międzyludzka (Proces komunikacji, Bariery w procesie komunikacji i ich unikanie, Komunikacja werbalna i niewerbalna)
4. Komunikacja w organizacji – rodzaje komunikatów (Operacyjne, Strategiczne
Informacyjno – porządkowe)
5. Mój styl kierowania (co to jest styl kierowania? rodzaje stylów kierowania – konsekwencje dla zespołu, który styl jest najbardziej efektywny? – sytuacyjne podejście do kierowania, dobór stylu do: zadań, dojrzałości psychologicznej podwładnych, określenie własnego stylu zarządzania ludźmi)
6. Komunikacja jednostronna i dwustronna
7. Pierwsze wrażenie i rola nastawień.
8. Kanały komunikacji
9. Narzędzia aktywnego słuchania: (parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja, dowartościowanie)
10.Techniki zadawania pytań
11. Asertywność w komunikacji
12. Typy zachowań: (uległe, agresywne, asertywne)
13. Konstruktywne informacje
14. Okna Johari
15. Pola informacyjne w organizacji
16. 7 grzechów komunikacyjnych mających wpływ na organizację
17. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Materiały dydaktyczne

Podczas realizacji usługi przekazane zostaną materiały informacyjne – przekazane w wersji papierowej lub elektronicznej.

Data i miejsce usługi

Zgodnie z aktualną ofertą szkoleń i usług doradczych lub do indywidualnego uzgodnienia z zainteresowanymi.


Kontakt

Magdalena Sobierajska
tel. +48 577 006 963


Osoby prowadzące
usługę

MARCIN SOBIERAJSKI

Mgr stosunków międzynarodowych, absolwent studiów podyplomowych Akademia Trenera na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trener biznesu, doświadczony specjalista z zakresu handlu detalicznego, budowaniu programów motywacyjnych i podnoszenia efektywności sprzedażowych. Prowadzi szkolenia ze sprzedaży, komunikacji, budowania zespołu, motywowania pracowników.


Informacje
dodatkowe

Ewaluacja usługi odbywać się będzie na podstawie ankiet dostarczonych przez Organizatora. Po zakończeniu usługi każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie.


Opis warunków
uczestnictwa

W przypadku szkoleń/usług dofinansowanych z funduszy europejskich – warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapisanie się na szkolenie/usługę za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie wszystkich warunków określonych przez Operatora, do którego składają Państwo dokumenty w związku z dofinansowaniem. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach czy usługach doradczych jest podpisanie umowy na realizację usługi lub przesłanie na adres organizatora (innowacje@slts.eu) karty zgłoszeniowej. Karta zgłoszeniowa do pobrania na naszej stronie internetowej www.slts.eu.