Prosty język szkolenie

Prosty język
– nowy standard komunikacji


Grupa docelowa

Przedsiębiorcy, pracownicy firm, urzędów, którzy chcą prosto, szybko i skutecznie komunikować się zarówno z klientami, jak i ze współpracownikami, ograniczyć pytania i reklamacje klientów wynikające z niezrozumienia kierowanych do nich komunikatów, budować długotrwałe, mocne relacje z klientami, tworzyć dobrą, klarowną ofertę.

Cel edukacyjny

Uczestnik warsztatów pozna korzyści, jakie prosty język daje firmie, która go wykorzystuje, zasady tworzenia testów, które są czytelne, zrozumiałe i pozwalają budować dobre relacje z ich odbiorcami oraz przykłady dobrych praktyk, które pokazują trwały kierunek zmian w komunikacji między urzędem a obywatelem oraz w obszarze B2C.

Efekty usługi

Uczestnik szkolenia będzie znał zasady pisania prostym językiem i umiał je wykorzystać w pracy z tekstem.

Ramowy program usługi

1. Prosty język – wprowadzenie do efektywnej komunikacji
2. Jak to się robi – przykłady dobrych praktyk
3. Ćwiczenia redakcyjne i upraszczanie tekstów – praca warsztatowa
4. Prezentacja efektów pracy – omówienie
5. Podsumowanie

Ćwiczenia i harmonogram pracy warsztatowej prowadząca opracuje na podstawie materiałów, które otrzyma od Klienta. Mogą to być przykłady korespondencji, odpowiedzi na reklamacje, szablony pism, monity, instrukcje, umowy, regulaminy, OWU, wnioski, oświadczenia, ankiety i in.

Materiały dydaktyczne

Podczas realizacji usługi przekazane zostaną materiały informacyjne – przekazane w wersji papierowej lub elektronicznej.

Data i miejsce usługi

Zgodnie z aktualną ofertą szkoleń i usług doradczych lub do indywidualnego uzgodnienia z zainteresowanymi.


Kontakt

Magdalena Sobierajska
tel. +48 577 006 963


Osoby prowadzące
usługę

ELŻBIETA SOBECKA
Prowadząca ma wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej i redakcyjnej. Od kilku lat prowadzi warsztaty z prostego języka i wspiera firmy we wprowadzaniu standardu prostego języka w komunikacji. Specjalizuje się w upraszczaniu dokumentacji. Prowadząca jest językoznawcą, doktorem nauk humanistycznych. Tytuł doktora, nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskała w 2006 r. Pracowała ze studentami dziennikarstwa, prowadząc zajęcia m.in. z kultury języka, stylistyki i retoryki. Zredagowała dziesiątki książek, numerów czasopism i publikacji naukowych, popularnonaukowych, poradnikowych, beletrystycznych. Pracowała też jako redaktor w wydawnictwie naukowym, nadzorując proces wydawniczy książek i czasopism.


Informacje
dodatkowe

Ewaluacja usługi odbywać się będzie na podstawie ankiet dostarczonych przez Organizatora. Po zakończeniu usługi każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie.


Opis warunków
uczestnictwa

W przypadku szkoleń/usług dofinansowanych z funduszy europejskich – warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapisanie się na szkolenie/usługę za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie wszystkich warunków określonych przez Operatora, do którego składają Państwo dokumenty w związku z dofinansowaniem. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach czy usługach doradczych jest podpisanie umowy na realizację usługi lub przesłanie na adres organizatora (innowacje@slts.eu) karty zgłoszeniowej. Karta zgłoszeniowa do pobrania na naszej stronie internetowej www.slts.eu.