Nasze usługi refinansowane do 80%

Z dumą informujemy, iż nasze usługi szkoleniowe i doradcze dostępne są również w systemie refinansowania ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizacji tego projektu utrzymywana jest Baza Usług Rozwojowych, czyli ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Baza została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników. Głównym jej założeniem jest przekazanie w ręce odbiorców usług możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników. Jednocześnie jest to narzędzie, które w prosty i szybki sposób umożliwia znalezienie usługi rozwojowej, odpowiadającej na potrzeby użytkowników. Ważnym składnikiem w koncepcji Bazy Usług Rozwojowych jest system oceny usług rozwojowych, który z jednej strony daje możliwość oceny odbytych usług, a z drugiej strony stanowi ważny element w procesie wyboru usługi lub Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe dla innych użytkowników Bazy. 

Źródło: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl