Formularz ZUS

Sprawdź możliwość uzyskania finansowania

Jeśli chcesz sprawdzić możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje w Twojej firmie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza.

Jego wypełnienie może zająć trochę czasu, jednak dzięki temu będziesz miał pewność, czy zdobędziesz środki finansowe na realizację planów.

Pełny opis działań, na które możesz uzyskać dotację znajdziesz w poniższym pliku.

Pełna treść polityki prywatności znajduje się na: https://slts.eu/polityka-prywatnosci/
Zakup i instalacja: a. osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń technicznych, b. urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi, c. elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa, d. urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach.
Zakup i instalacja: a. obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi, b. obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem jonizującym, c. kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno- izolacyjnych, d. tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem, e. wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych.
Zakup i instalacja: a. elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy, b. obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym.
Zakup i instalacja: a. środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, b. środków technicznych ochrony antyelektrostatycznej zapobiegającej rażeniom człowieka oraz zapłonowi atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne.
Zakup i instalacja: a. urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze, b. urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej, c. urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej.
Zakup i instalacja: a. urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np.: siatki ochronne, zabezpieczenia na krawędzi otworów w stropach, podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome –przejezdne, b. maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, przewoźne), c. środków technicznych do obudowy wykopów ziemnych służących wyłącznie zabezpieczeniu pracowników podczas wykonywania doraźnych prac naprawczych prowadzonych w wykopach o głębokości do 3 m, d. środków technicznych do zabezpieczania strefy pracy pracowników.
Zakup i instalacja: a. urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, b. wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych, podestowych, z fotelem (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m), ręcznych wózków paletowych ze wspomaganiem ruszania (o udźwigu do 2 ton), przyczep leśnych, manipulatorów i chwytaków (samojezdnych, prowadzonych i podwieszanych o udźwigu do 450 kg) oraz urządzeń do transportu pionowego osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne. c. stołów ze zmiennym/regulowanym położeniem blatu (np.: tapicerskich, spawalniczych) oraz wyposażenia stanowisk pracy ograniczających obciążenie statyczne układu mięśniowo-szkieletowego poprzez umożliwienie wykonywania pracy fizycznej w pozycji naprzemiennie stojącej i siedzącej podwyższonej lub w pozycji stojącej z podparciem, z zachowaniem dobrej stabilności postawy.
Zakup i instalacja: a. urządzeń urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, np.: urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji, wentylacja z zastosowaniem filtrów HEPA, komory laminarne, natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, urządzenia do bezpiecznego magazynowania i przechowywania niebezpiecznych czynników biologicznych, b. urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne, np.: dygestoria, wyciągi, elementy hermetyzacji procesów technologicznych (z wyłączeniem kompletnych maszyn i urządzeń), urządzenia do bezpiecznego magazynowania i przechowywania substancji chemicznych (np.: bezpieczne szafy, kontenery- magazyny chemiczne izolowane), natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, bezpieczne pojemniki.
Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ewakuacyjnego, sprzętu do pracy w tzw. „dostępie linowym”.